Ky Tien – Vũ Tộc

Ở thế giới Ky Tien tồn tại một chủng tộc vô cùng đặc tù, đó là Vũ Tộc vốn là một chủng tộc mà người đời không biết tới, sống từ hàng nghìn năm trước.

Với khả năng bay thiên phú nhờ đôi cánh cường tráng. Họ thống trị bầu trời. Xây dựng nên “Thế giới trên mây” làm nơi sinh sống. Do sống ở nơi cao, gần trời, tiên khí hội tụ nên chủng tộc này có pháp lực khá vượt trội.

Ky Tien - Vũ Tộc

Ky Tien – Vũ Tộc

Tính điểm thuộc tính của Vũ Tộc trong Ky Tien Online:

  • 1 Sức = 2 Ngoại công + 0.1 Tốc độ.
  • 1Thủ = 3 Ngoại thủ + 1.9 Ma thủ + 0.1 Tốc độ.
  • 1Thể = 1.4 Ma thủ + 10 HP + 0.1 Tốc độ.
  • 1Trí = 2.1 Ma công + 0.1 Tốc độ.
  • 1 Nhanh = 0.7 Tốc độ + 1 Né tránh.

BQT game mobile

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Ky Tien - Vũ Tộc, 8.5 out of 10 based on 2 ratings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>