Sự kiện Vòng quay may mắn

Thời gian

Từ 28-02-2012 đến 06-03-2012

Đối tượng tham gia

Các nhân sĩ tham gia game Long Tinh tại 6 máy chủ:

Thanh Long Ngân Long
Bạch Long Hoằng Long
Hắc Long Kim Long

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện ” Vòng Quay May Mắn” các nhân sĩ có thể có được số lần quay số bằng 2 cách sau:

Cơ cấu giải thưởng

                                                                                                                          Game mobile
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>